“להישאר היה עונש מוות לי ולעובר. הייתי בשוק כשגיליתי שישראלים חילצו אותי”