שבוע במרכז הסיוע הישראלי: מהאו”ם התקשרו לשאול ‘איך אתם עושים את זה?’

17 April, 2022

Daniel Rolider