“להישאר היה עונש מוות לי ולעובר. הייתי בשוק כשגיליתי שישראלים חילצו אותי”

10 October, 2022

ynet