המשלחת שמסייעת נפשית לאוקראינים: “המטרה – להחזיר אותם לילדותם” – חדשות 13

19 March, 2022

13TV